Syrenrabatten

Ligger i tomtens sydöstra del. När vi började att göra om i trädgården så fanns här fem stora syrenbuskar som fyllde upp i hörnet mot grannen och gatan. Vi (hm Lasse) grävde upp fyra av dessa och lät den längst bak vara kvar. Det var ett hårt jobb och han fick ta till högtryckstvätten och spola rent runt rötterna för att kunna hugga bort dessa.

Skara Sommarland mm 029

Rabatten har gjorts om flera gånger under årens lopp men i dess nuvarande skepnad är jag väldigt nöjd med form och innehåll. Senaste tillskotten är (naturligtvis) dagliljor i färger som matchar de mörkröda bladen och rosenflockelns färger på hösten.

Så här ser rabatten ut på våren. Då syns den fantastiska gärdsgården som en dalmas gjorde åt oss grannar för cirka 10 år sedan.

Det visade sig att det fanns få bilder som visar den här rabatten. Den tilldrar sig tydligen inte fotoblickarna under sommaren.

Det är verkligen en av de få höstrabatter som finns i trädgården.

Annonser