Stegen

De flesta hostor är planterade i rabatter men en del, framförallt de små och mini, har jag i lerkrukor som placerats på en stege. Stegen står idag på det lilla trädäcket mittemot gula hörnan. Placeringen gör att de får en gnutta sol på morgonen och sent på eftermiddagen, resterande del av dagen är de i skugga. De flesta trivs utmärkt med den miljön. På vintern gräver jag ner krukorna i växthuset. Inte för plantornas skull utan för att inte krukorna ska spricka av vätan under vintern.

002 (12)

Stegens Hosta

Till höger i bild syns stammen av en nedtagen thuja. Den blev med åren så stor att den skuggade rabatten på andra sidan så mycket att dagliljorna där började blomma sämre. Togs bort i mars 2014 av svärson med motorsåg. Det var ett precisionsarbete att ”lägga ner den” i det lilla utrymme som stod till buds.

 

Annonser