Pil-landet

Bland de första vi gjorde i trädgården var att anlägga en rabatt under ett pilträd som planterats vid tomtens nedre hörn mot gatukorsningen när huset byggdes 1970. Under årens lopp har alla pilträden i omgivningen fått pilskorv. För att hålla trädet någorlunda friskt har vi fått beskära det hårt och till slut ta bort det helt. Rabatten heter fortfarande pil-landet, det är svårt att döpa om något!

Den främre delen domineras idag av Hosta. Det finns även några höstblommande gentianor, ett zebragräs och tre klematis på klätterställningar.

001

Här syns bortre delen ner mot planket i tomthörnan mot gatorna (som skymtar i bakgrunden). Där finns det en japansk rödbladig lönn, hosta, en hänggran och ett mindre lönnträd. Utanför bild till höger finns en tall med skruvade barr  (Pinus strobus ‘Contorta’) som blivit enormt hög. Det funkar tack vare att den står i hörnet av tomten och inte har så stor omkrets.

008 (11)

I övrigt finns en antal rododendron, magnolia och en stor lind till vänster utanför bilden.

Bilder på Pil-landets Hosta

Växtförteckning

Växtslag Latinskt namn Svenskt namn Sort
Barrväxt Abies nordmanniana Gran Golden Spreader
Barrväxt Pinus strobus ”Krulltall” Contorta
Barrväxt Taxus baccata Taxus Standishii – gulbarrig dvärgidégran
Barrväxt Gran Guldgran
Gräs Miscanthus sinensis Zebragräs Zebrinus
Klängväxt Clematis Klematis Södertälje
Klängväxt Clematis – diversifolia group Klematis – helbladig Hendryetta
Klängväxt Clematis integrifolia Klematis helblad Pretty in Blue
Klängväxt Clematis viticella Klematis Hanna
Klängväxt Clematis viticella Klematis Romantica
Klängväxt Clematis Klematis Nelly Moser
Klängväxt Clematis Klematis Okänd
Klängväxt Clematis Klematis Zofofri Forever Friends
Klängväxt Clematis atragene Klematis Willy
Knöl Anemone nemorosa Vitsippa Green Fingers
Lök Fritillaria meleagris Kungsängsliljor
Lövf buske Acer palmatum Japans dvärglönn Inaba-Shidare
Lövf buske Cotoneaster Damm Krypoxbär Coral Beauty
Lövf buske Cotoneaster Skogholm Krypoxbär
Lövf buske Hydrangea anomala ssp petiolaris Klätterhortenisa
Lövf buske Magnolia Magnoliahybrid Pink Beauty
Lövf buske Sambucus nigra Fläder Black Lace
Perenn Asperula odorata Myskmadra
Perenn Clematis Clematis Fusca
Perenn Cortusa Klockviva
Perenn Eryngium alpinum Alpmarton
Perenn Eryngium baourgatii Spansk martorn
Perenn Euphorbia amygd Manteltörel Purpurea
Perenn Gentiana Gentiana Marscha
Perenn Gentiana septemfida Lagodechiana Fransgentiana
Perenn Gentiana sino-ornata Höstgentiana
Perenn Helleborus foetidus Grenig julros
Perenn Hepatica nobilis Blåsippa Marbled Pink
Perenn Hepatica nobilis Blåsippa Pyrenean Marbles
Träd Acer pseudoplatanus Lönn Brilliantissimum
Vintergr buske Pseudotsuga Menziesii Fletcheri Låg Douglasgran
Vintergr buske Rhododendron Rododendron Cunningsham´s white
Vintergr buske Rhododendron Rododendron Haaga
Vintergr buske Rhododendron Rododendron Helsinki University
Vintergr buske Rhododendron Rododendron Lee´s Dark Purple
Vintergr buske Rhododendron hybrid Rododendron Pohjolas Daughter
Vintergr buske Rhododendron Rubiginosum Rododendron Rubiginosum
Annonser