Murslänt

Murslänten kom till när vi grävde dammen. Den består av de uppgrävda jordmassorna som vi på det sättet inte behövde transportera så långt bort. Från början planterades en del små barrväxter där men med åren så blev det för skuggigt och de trivdes inte så bra. Nu är det en utmärkt plats för minihosta särskilt för de i den s.k. musfamiljen!

Mursläntens Hosta

 

Annonser