Pionernas tid blev kort.

Pionerna blev i år höga och en del fick mindre blommor än tidigare år. Bara några dagar efter att knopparna började öppna sig kom värmen med buller och bång. Det blev en extrem kort blomningsperiod, den var över på mindre än en vecka. Här är några som blommat i trädgården.

En del beskärning och klippning av häckar har det också hunnits med. Avenbokhäckens portal har kraftigt beskurits. Idegranshäcken i nordöstra delen av trädgården har klippts och på den bilden syns hur bollpilen, som knuthamlades i mars, börjat skjuta nya skott. En del buxbom har också klippts men en hel del återstår. Bra att ha nåt att göra!

Ha det!
Ann-Christine

 

 

 

 

Annonser